۱۳۹۵ فروردین ۲۵, چهارشنبه

صداي فرودستان جامعه ؛ پاي صحبت يكي از زنان خرمشهري

يكي از زنان خرمشهري در گفتگو با راديو ندا از مشكلات مردم خرمشهر و بي توجهي مسئولان مي گويد. سخناني كه بايد شنيد !هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر