۱۳۹۴ اسفند ۱۷, دوشنبه

استمداد پدر بهنام ابراهيم زاده از آزاديخواهان جهان براي پشتيباني از بهنام

رحمان ابراهيم زاده ، پدر زنداني سياسي بهنام ابراهيم زاده ، در گفتگو با راديو ندا با اشاره به بيماري بهنام و عدم رسيدگي پزشكي، گفت : '' از همه آزاديخواهان دنيا تقاضا ميكنم كه از بهنام و بهنام ها پشتيباني كنند. ''هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر