۱۳۹۵ فروردین ۹, دوشنبه

سخنان دردمندانه و آرزوي مشفقانه فرزند بيمار يك زنداني سياسي

سخنان دردمندانه و آرزوي مشفقانه نيما ابراهيم زاده ، فرزند بيمار زنداني سياسي بهنام ابراهيم زاده ، در گفتگو با راديو ندا به همراه مادرش، زبيده حاجي زاده، در هفتمين بهار و نوروز بدون حضور پدر. داد از اين بيداد و فرياد از اين جور و ستم !


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر