۱۳۹۴ اسفند ۲۰, پنجشنبه

ماجراي گلرو راحمي پور، دختري از بي شمار ناپديد شدگان در رژيم اسلامي

راحله راحمي پور در گفتگو با راديو ندا با اشاره به اعدام برادرش، حسين راحمي پور، در سال 63 و ماجراي ناپديد شدن دختر برادرش، گلرو، گفت : '' ظلمي كه بر ما ( خانواده هاي اعدامي دهه شصت) رفت زبان عاجز از بيان آن فاجعه و جنايت است !''


۱ نظر:

  1. خواهرم مرادرغم خود شریک بدان زیرا من وتوازجمله میلیونها اسیب دیده توسط بنیانگذاران داعش درمنطقه خاورمیانه وشمال افریقا هستیم وهمصدا درغم انها خودرا شریک میدانیم اما انچه باید مورد توجه داشت این است که باید بدانیم که حکومت عجیب الخلقه ولایت مطلقه فقیه داعشی طی یک ماموریت استعماری امپریالیستی برسرکاراورده شدند تا تمامی زیرساختهای اخلاقی وفرهنگی وتمدنی وقومی واجتماعی وجغرافیایی را به نفع انها تخریب کنند تا دیگرمصدقی وگاندی وجمال عبدالناصر ودیگربزرگان استعمارستیزی علیه منافع انها بوجود نیایند زیراکلید واژه ضد استعماری وضد امپریالیستی اگاهی ووطنپرستی وازادیخواهی ودفاع ازحقوق ملتها وضد خرافه گری میباشد به همین لحاظ خمینی وپیروانش بی وقفه درپی کشتاروحذف انسانهای نیک اندیش واگاه بوده وهستند اما یقین دان خون تمامی جانفشانان راه ازادی چون سیلی خروشان بساط جهل وجوروفساد وجنایت اخوندی به دره نیستی واژگون خواهدکرد.روانشان شاد ویادشان گرامی باد.با مهروسپاس غلام عسگری فعال کارگری درتبعید.

    پاسخحذف