۱۳۹۴ آبان ۱, جمعه

برگزاري '' بي تنش '' مراسم چهلم زنده ياد شاهرخ زماني در تبريز

گفت و گوي راديو ندا با خانواده زنده ياد شاهرخ زماني پيرامون چگونگي برگزاري مراسم چهلم شاهرخ در تبريز.گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

۱ نظر: