۱۳۹۴ مهر ۲۰, دوشنبه

تشديد فشار به فعالين كارگري و دفاع جانانه آنها در'' دادگاه '' هاي فرمايشي

عثمان اسماعيلي ، سخنگوي كميته دفاع از كارگران زنداني مهاباد ، در گفتگو با راديو ندا با اشاره به دفاع جانانه كورش بخشنده از فعاليت هاي كارگري اش در دادگاه  سنندج ، گفت : '' تا نابرابري هست طبقه كارگر هيچ چاره اي بجز مبارزه ندارد! '' و افزود : '' از كارگران و معلمان مي خواهم با همديگر اتحاد داشته باشند و اين اعتراضات و مبارزات را به هم پيوند بزنند تا به خواست و مطالباتمان برسيم.''


گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

۱ نظر:

  1. درود واحترام به سرفرازان جبهه متحد کارگری ایران که من ازچهل وپنج سال گذشته تا کنون ارزوی تشکیل انرا دارم وامروزبه محمود صالحی..علی نجاتی..کورش بخشنده..بهنام ابراهیم زاده..عثمان اسماعیلی..جعفرعظیم زاده..رضا شهابی..محمد جراحی..علی مددی..محمدرضا کریمی..ناصراغاجری..وصدها فعال کارگری شجاع واگاه ومبارزدرسراسرکشورتحت حاکمیت ملایان مفتخوروبیدادگرافتخارمیکنم ویقین دارم درنبودنم این حماسه افرینان به ارزوی دیرینه ام جامعه عمل خواهند پوشید البته به پشتوانه خونهای پاک جانباختگانی چون زنده یادان شاهرخ زمانی وافشین اسانلو وده ها جانفشان درراه دفاع ازحقوق همکاران که روانشان شاد باد.اما دراین برهه اززمان که رژیم اخوندی با کلاف سردرگم درتمامی عرصه ها روبروشده وباندهای وحشی درونش چون کفتارهای گرسنه بجان هم افتاده اند اتحاد سراسری وپیونداراده ها ونافرمانیهای مدنی میتواند ولی فقیه ارتجاع وگزمه های تحت امرش را واداربه تسلیم کنند پس پیش به سوی اتحاد ونافرمانیهای مدنی وخیزشهای سراسری.متحد وپیروزباشید.

    پاسخحذف