۱۳۹۴ خرداد ۴, دوشنبه

راديو ندا : برنامه ريزي كشتار جمعي زندانيان در زندان قزل حصار كرج

دكتر محمود اميري مقدم ، سخنگوي سازمان حقوق بشر ايران، در گفتگو با راديو ندا با اشاره به شتاب اعدام هاي فزاينده اخير با بيان اينكه '' براي حكومت [ جمهوري اسلامي] اعدام راه حفظ  بقاست '' ، گفت : '' يك كشتار جمعي در زندان قزل حصار برنامه ريزي شده است. در قبال اين جنايت نبايد سكوت كنيم !''گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر