۱۳۹۴ خرداد ۱۰, یکشنبه

گفتگوي راديو ندا با دكتر فريبرز رئيس دانا پيرامون افزايش قيمت بنزين

دكتر فريبرز رئيس دانا در گفتگو با راديو ندا با بيان اينكه بنزين مانند نان يك كالاي برانگيزاننده است ، گفت : '' برنامه افزايش قيمت بنزين و نان چيزي نيست جز پائين آوردن دستمزد واقعي، انداختن بار بحران بر دوش طبقه كارگر، تهيدستان شهري و كم بضاعت ها ''


گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

۱۳۹۴ خرداد ۷, پنجشنبه

۱۳۹۴ خرداد ۴, دوشنبه

راديو ندا : برنامه ريزي كشتار جمعي زندانيان در زندان قزل حصار كرج

دكتر محمود اميري مقدم ، سخنگوي سازمان حقوق بشر ايران، در گفتگو با راديو ندا با اشاره به شتاب اعدام هاي فزاينده اخير با بيان اينكه '' براي حكومت [ جمهوري اسلامي] اعدام راه حفظ  بقاست '' ، گفت : '' يك كشتار جمعي در زندان قزل حصار برنامه ريزي شده است. در قبال اين جنايت نبايد سكوت كنيم !''گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير 

۱۳۹۴ اردیبهشت ۲۷, یکشنبه

گفتگوي راديو ندا با شهروندان تبريز پيرامون از دست رفتن قهرماني تيم فوتبال تراكتورسازي

يكي از شهروندان تبريز در گفتگو با راديو ندا با بيان اينكه مردم تبريز از قهرمان نشدن تيم فوتبال تراكتور سازي خيلي ناراحت اند ؛ با اشاره به نمونه فوتبال مافيائي در ايتاليا گفت : '' ابعاد مسئله خيلي بزرگتر از آن است كه ما ( شهروندان ) بخواهيم در موردش صحبت بكنيم ! ''


گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

۱۳۹۴ اردیبهشت ۲۶, شنبه

گفتگوي راديو ندا با دكتر ملكي پيرامون تحصن براي آزادي نرگس محمدي

دكتر محمد ملكي ، چهره سياسي نام آشنا ، در گفتگو با راديو ندا با بيان ماجراي بازداشت نرگس محمدي و تحصن براي آزادي وي در دادسراي اوين و ادامه آن تا روشن شدن تكليف نرگس، از همه فعالين درخواست كرد : '' با اعتراض ها، تحصن ها و اعتصابات فشار براي آزادي نرگس محمدي را بيشتر بكنيد ''

 

 

گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

۱۳۹۴ اردیبهشت ۲۱, دوشنبه

گفتگوي راديو ندا با پرستو فروهر پيرامون تعرض به حريم خانه فروهرها

پرستو فروهر در گفتگو با راديو ندا با توصيف مشاهداتش از تعرض و دست اندازي بيشرمانه به حريم خانه فروهرها، و با بيان اينكه حساسيت حفظ مكان هائي كه حافظه حضور زخم ديده دگرانديشان در اين جامعه را بازتاب ميدهند بالاست، گفت : '' به اميد روزي كه اين پرونده هاي باز (قتل هاي سياسي زنجيره اي) سرانجام ِ درخور خودشان را پيدا بكنند.''گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۸, جمعه

راديو ندا : تجمع اعتراضي معلمان در مقابل مجلس با حضور دكتر ملكي

دكتر محمد ملكي، چهره نام آشنا، در گفتگو با راديو ندا از انگيزه حضورش در تجمع اعتراضي معلمان در مقابل مجلس، از مشاهداتش از اين تجمع و از آينده حركت معلمان مي گويد.

  

گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير 

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير 

راديو ندا : آتش خشم مردم مهاباد دراعتراض به مرگ فريناز خسرواني

يكي از شهروندان همسايه هتل تارا مهاباد در گفتگو با راديو ندا با اشاره به بازداشت صاحب هتل و مامور حكومتي كه قصد تعرض جنسي به فريناز را داشت ، گفت : '' خشم مردم مهاباد هشداري بود براي دولت كه بفهمند كه مردم هستند!''

 

گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۷, پنجشنبه

۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۳, یکشنبه

راديو ندا : پرونده سازي مكرر براي نرگس محمدي، در گفتگو با نسرين ستوده

نسرين ستوده ، وكيل نام آشنا ، در گفتگو با راديو ندا پيرامون پرونده سازي براي نرگس محمدي گفت : '' دستگاه قضائي و در راس آنها دادگاه انقلاب به ماشين سركوب و خشونتي تبديل شده است كه با ايجاد رعب و وحشت قضائي از قبيل حبس هاي طويل المدت ، پرونده سازي هاي مكرر و حتي صدور احكام اعدام و حبس ابد سعي در كنترل مخالفان خود دارد!''گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۲, شنبه

راديو ندا : دستگيري فعالان كارگري و نمايش مفتضح حكومتي در روز جهاني كارگر

غلامرضا غلامحسيني، عضو سابق سنديكاي كارگران شركت واحد، در گفتگو با راديو ندا با بيان اينكه برگزاري مراسم اول ماه مه از سوي خانه كارگر در تهران يك نمايش مفتضح حكومتي بود كه هدفش خاك پاشيدن به چشم كارگران است ، گفت : '' دستگيري فعالان كارگري در آستانه اول ماه مه نشان از وحشت دولت جمهوري اسلامي ايران از اعتصابات و تحركات كارگري در سطح جامعه است! ''

 

گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير 

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير