۱۳۹۴ فروردین ۲۵, سه‌شنبه

راديو ندا : عزم جزم كارگران ايران براي برگزاري روز جهاني كارگر

شاپور احساني راد، نماينده اخراجي كارگران پروفيل ساوه و عضو هيئت مديره اتحاديه آزاد كارگران ايران، در گفتگو با راديو ندا با اشاره به اعتصاب كارگران لوله و نورد صفا ، و با بيان اينكه ما كارگران كار مي خواهيم، آزادي مي خواهيم ، مسكن و امنيت كاري مي خواهيم ؛ كارگران حق دارند تشكل و روزنامه خودشان را داشته باشند، گفت : '' روز جهاني كارگر ( 11 ارديبهشت ) ما به خيابان خواهيم آمد و به تمام قوانين ضد كارگري و تمام حقوق هاي پايمال شده مان اعتراض خواهيم كرد! ''

 

گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر