۱۳۹۲ خرداد ۹, پنجشنبه

۱۳۹۲ خرداد ۳, جمعه

گفتگوي راديو ندا با منصور اسانلو در مورد '' انتخابات ''

منصور اسانلو در گفتگو با راديو ندا با اشاره به چگونگي ساختار قدرت سيستم حكومتي و ضديت آن هم با طبقه ي كارگر و هم با دموكراسي و آزادي، گفت : ‹‹ كارگران و حقوق بگيران كه اكثريت جامعه را تشكيل ميدهند بايد متشكل بشوند تا بتوانند نيروئي در كف جامعه ايجاد شوند تا به اين سيستم حكومتي حرف خودشان را ديكته كنند.›› 


گوش كردن فايل با مديا پلير

گوش كردن فايل با ريل پلير

۱۳۹۲ اردیبهشت ۳۰, دوشنبه

گفتگوي راديو ندا با آرش عزيزي در مورد كنفرانس '' گفتگوي جهاني براي آينده ايران''

آرش عزيزي، فعال سياسي مقيم تورنتو، در گفتگو با راديو ندا با اشاره به برگزاري كنفرانس'' گفتگوي جهاني براي آينده ايران'' از سوي دولت كانادا و ادامه جنگ اقتصادي عليه مردم ايران، گفت :‹‹ دولت محافظه كار كانادا دوست مردم ايران نيست. ما بايد هشيار باشيم ! ››

 

گوش كردن با مديا پلير

گوش كردن با ريل پلير

۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۸, شنبه

ويژه برنامه راديو ندا در مورد '' انتخابات '' رياست جمهوري

بحث و بررسي يازدهمين '' انتخابات '' رياست جمهوري در ايران، در ميزگرد راديوئي راديو ندا با حضور امين قضائي، محمد پورعبدالله، حسن معارفي پور، با پنل گرداني بهرنگ زندي 


گوش كردن با مديا پلير

گوش كردن با ريل پلير

۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۶, پنجشنبه

رگبار آتش به روي 300 كارگر افغاني از سوي نيروهاي جمهوري اسلامي ايران

نجيب داوري، فعال سياسي افغاني، در گفتگو با راديو ندا با اشاره به كشته و زخمي شدن دهها كارگر افغاني در يورش وحشيانه ي مرزبانان جمهوري اسلامي ايران، گفت: ‹‹ حمله وحشيانه به كارگران افغاني بي دفاع يك عمل وحشيانه و جنايتكارانه است!›› وي افزود: ‹‹ خواهش من از مردم ايران اينست كه نشان دهند كه از مردم افغانستان و بخصوص كارگران افغانستان دفاع مي كنند!››


گوش كردن فایل صوتی با مديا پلير

گوش كردن فایل صوتی با ريل پلير

۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۳, دوشنبه

گفتگوي راديو ندا با دكتر محمد ملكي در مورد '' انتخابات ''

دكتر محمد ملكي، نخستين رئيس انتخابي دانشگاه تهران، در گفتگو با راديو ندا با بيان اينكه '' ما چيزي بنام انتخابات در ايران نداريم '' و با اشاره به نقش هاشمي رفسنجاني درجنايات رژيم از بدو روي كار آمدن آن، گفت : ‹‹ من معتقدم رفسنجاني و خامنه اي هر دو اينها يك هدف دارند و آن حفظ نظام ولائي است !›› وي همچنين افزود: ‹‹ آقاي خامنه اي روز بروز در حال سقوط هستند از هر نظر. و من سرنوشت و عاقبت خوبي براي ايشان نمي بينم !›› 

 

گوش كردن با مديا پلير

گوش كردن با ريل پلير ۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۳, جمعه

راديو ندا: درد دل كارگر بازنشسته ذوب مس خاتون آباد شهر بابك

كارگر بازنشسته شركت ذوب مس خاتون آباد شهربابك در گفتگو با راديو ندا با اشاره به '' بخور بخور بالائي ها '' و اعتراضات كارگران گفت: '' ماه ميشود كه ميوه در خانه من نيست؛ گوشت را كه اصلا ً نمي توانم [بخرم]؛ حتي آب خالي هم بخواهيم بخوريم گران است!''


گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير