۱۳۹۷ مرداد ۱, دوشنبه

گزارشي از تجمع سراسري پرشكوه بازنشستگان در روز 31 تير در تهران

پروين اسفندياري، از بازنشستگان فرهنگي، در گفتگو با راديو ندا با ارائه گزارشي از تجمع سراسري بازنشستگان در روز 31 تير در مقابل مجلس، گفت : '' ما تا زماني كه به حق و حقوقمان نرسيم دست از مطالباتمان بر نمي داريم!'' و تاكيد كرد : '' ما باز هم در كف خيابان حق خود را مطالبه مي كنيم!''گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير 

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر