۱۳۹۶ اسفند ۱۳, یکشنبه

بي خبري از وضعيت سهيل عربي و گلرخ ايرائي و دلنگراني خانواده ها

معصومه نعمتي، مادر آتنا دائمي، در گفتگو با راديو ندا پيرامون نامه جمعي از خانواده هاي جانباختگان و زندانيان سياسي به سهيل و گلرخ براي پايان دادن به اعتصاب غذا، اعلام كرد كه از پنج شنبه گذشته هيچ خبري از عزيزان دربند كه وضعيت وخيمي هم داشتند ندارند!


گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر