۱۳۹۶ اسفند ۱۴, دوشنبه

برنامه ماهواره اي راديو ندا در روز دوشنبه 14 اسفند 1396

با مجموعه اي از : گفتگو با معصومه نعمتي، مادر آتنا دائمي، به همراه نامه خانوادهاي جانباختگان و زندانيان سياسي به سهيل عربي و گلرخ ايرائي، بيانيه كانون صنفي معلمان تهران و انجمن صنفي معلمان كردستان - مريوان در خصوص بازداشت محمد حبيبي، گفتگو با يكي از كشاورزان ورزنه و گفتگو با گيتي پورفاضل حقوقدان.


گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر