۱۳۹۶ اسفند ۹, چهارشنبه

فرياد، فرياد، از اين همه بيداد ؛ گزارشي از تجمع بازنشستگان كشوري

پروين اسفندياري، از بازنشستگان فرهنگيان و يكي از سازمانگران تجمع بازنشستگان، در گفتگو با راديو ندا با ارائه گزارشي از تجمع بازنشستگان كشوري در روز هشتم اسفند، گفت : '' ما به تجمعات و اعتراضات خودمان ادامه خواهيم داد، تا زماني كه به حق و حقومان برسيم!''

 

گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر