۱۳۹۶ اسفند ۳, پنجشنبه

فراخوان به تجمع بازنشستگان كشوري، سه شنبه 8 اسفند مقابل وزارت كار

گفتگوي راديو ندا با پروين اسفندياري، از فعالين صنفي بازنشستگان فرهنگيان، پيرامون تجمع 2 اسفند بازنشستگان مقابل مجلس و فراخوان به تجمع بازنشستگان كشوري در روز سه شنبه 8 اسفند مقابل وزارت كار.

 

گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير 

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر