۱۳۹۶ بهمن ۱۴, شنبه

برنامه ماهواره اي راديو ندا در روز جمعه 13 بهمن 1396

با مجموعه اي از : گفتگو با شهروندان بروجرد پيرامون تجمع اعتراضي كارگران شهرداري، گفتگو با معصومه نعمتي مادر آتنا دائمي به همراه فايل صوتي آتنا از زندان فرچك، دو فايل صوتي سهيل عربي از زندان و بيانيه '' شوراي هماهنگي تشكل هاي صنفي فرهنگيان ايران'' پيرامون اعتراض به ادامه سركوب معلمان در شهرهاي  مختلف.


گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر