۱۳۹۶ آبان ۱۰, چهارشنبه

فرخنده حاجي زاده : علي اشرف درويشيان مصداق دقيق راستي و درستي بود!

فرخنده حاجي زاده، عضو كانون نويسندگان ايران، در گفتگو با راديو ندا با اشاره به برگزاري باشكوه مراسم بدرقه علي اشرف درويشيان و تشكر از شهناز دارابيان، همسر درويشيان، '' كه سنگ تمام گذاشت'' ؛ و با بيان اينكه '' درويشيان مصداق دقيق راستي و درستي بود '' و '' در خاطر مردم مي ماند '' ، گفت : '' درويشيان تكثير شد؛ نه تنها به تعداد خوانندگان آثارش به شمارش كلماتش تكثير شد!''

 

گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير 

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر