۱۳۹۶ شهریور ۶, دوشنبه

كشتار زندانيان سياسي در تابستان خونين 67 و گورهاي دسته جمعي در مشهد

هاشم خواستار، زنداني سياسي سابق و فعال صنفي معلمان، در گفتگو با راديو ندا با اشاره به وجود گور دسته جمعي در سه منطقه مشهد و با بيان اينكه '' جنايت كشتار زندانيان سياسي در تابستان 67 از هولوكاست كشتار يهوديان در آلمان و از قتلعام مردم هرات و نيشابور توسط چنگيزخان بدتر بود'' ، گفت : '' تاريخ قضاوت خودش را خواهد كرد! ''. وي طي شكايتي به دبيركل سازمان ملل '' محاكمه آمران و عاملان كشتار زندانيان سياسي (حتي كساني كه مرده اند)'' را در دادگاهي عادلانه درخواست كرده است!


گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

۱۳۹۶ شهریور ۲, پنجشنبه

گفتگوي راديو ندا با پروين اسفندياري پيرامون تجمع بازنشستگان در 31 مرداد

پروين اسفندياري، از فراخوان دهندگان تجمع 31 مرداد بازنشستگان در مقابل مجلس، در گفتگو با راديو ندا با بيان اينكه '' تجمع ما مطالبه گري است'' و تجمع 31 مرداد كوبنده برگزار شد ، گفت : '' اين تجمعات ادامه دارد تا زماني كه ما به خواسته هايمان برسيم!''


گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

۱۳۹۶ مرداد ۲۸, شنبه

برنامه ماهواره اي راديو ندا در روز جمعه 27 مرداد 1396

برنامه ماهواره اي راديو ندا در روز جمعه 27 مرداد 1396 با مجموعه اي از : گفت و گو با تني چند از شهروندان در قم پيرامون قتل مظفر عباسي دستفروش قمي از سوي ماموران شهرداري، گفتگو با پرويز قليچ خاني، اسطوره تاريخ فوتبال ايران، در حمايت از مسعود شجاعي و احسان حاج صفي، و بيانيه سنديكاي كارگران شركت واحد در خصوص اعتصاب غداي رضا شهابي.


گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

۱۳۹۶ مرداد ۲۵, چهارشنبه

سخنان قابل تامل شهروندان در مورد قتل ''مظفر عباسي'' دستفروش قمي

گفت و گوي راديو ندا با تني چند از شهروندان در قم پيرامون قتل يك دست فروش، مظفر عباسي، توسط ماموران شهرداري. يكي از شهروندان گفت : '' در اين مملكت بايد دزد باشي  تا راحت زندگي كني! '' و يكي ديگر از شهروندان نيز گفت : '' اينها ( ماموران ) در اصل همان شعبان بي مخ هاي زمانه هستند. مقصر اصلي آنهايند كه به اين ماموران خط مي دهند!''

 

گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

۱۳۹۶ مرداد ۲۳, دوشنبه

حمايت پرويز قليچ خاني از كمپين دفاع از مسعود شجاعي و احسان حاج صفي

پرويز قليچ خاني ، اسطوره تاريخ فوتبال ايران ، در گفتگو با راديو ندا از كمپين حمايت از بازيكنان تيم ملي فوتبال، مسعود شجاعي و احسان حاج صفي، و در دفاع از حضور زنان در ورزشگاه ها سخن مي گويد. اين چهره هميشه ماندگار مردمي ورزش با يادي از زنده يادان حبيب خبيري، علاء عترتي و ... گفت : '' حتما ً در تاريخ روشن ميشود كه در مقاطع تاريخي ورزشكاران در كنار مردم بودند يا بر عليه مردم ؛ كنار جنايتكاران بودند يا بر عليه جنايتكاران!''


گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

۱۳۹۶ مرداد ۱۹, پنجشنبه

حقايقي از پرونده عليرضا تاجيكي از زبان نسرين ستوده كه بيگناه اعدام شد

نسرين ستوده ، وكيل شجاع نام آشنا ، در گفتگو با راديو ندا در اوايل خرداد سال گذشته (1395) پيرامون پرونده عليرضا تاجيكي - كه سحرگاه 19 مرداد بيگناه اعدام شد - حقايقي را برملا ساخته كه انتشار آن را بنا به ملاحظاتي (از جمله حفظ جان عليرضا)  به چنين روزي محول كرده بود.

 

 

گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير 

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

عليرضا تاجيكي به جاي قاتل و متجاوز اصلي، رضا جلالت، اعدام شد!

نسرين ستوده ، وكيل شجاع نام آشنا ، در گفتگو با راديو ندا با بيان اينكه از ابتدا پرونده عليرضا تاجيكي در محاصره نيروهاي امنيتي قرار داشت و حتي '' اجازه آخرين ديدار خانواده با عليرضا را هم ندادند'' ، گفت: '' با اطمينان مي گويم عليرضا مرتكب جنايت نشده بود و بيگناه اعدام شد!''گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

۱۳۹۶ مرداد ۱۸, چهارشنبه

سخنان صريح هاشم خواستار، فعال صنفي معلمان، در گفتگو با راديو ندا

هاشم خواستار، فعال صنفي معلمان، در گفتگو با راديو ندا پيرامون بيانيه 130 نفر از فعالان صنفي كارگران و معلمان در اعتراض به بازداشت اسماعيل عبدي و فشارهاي امنيتي بر فعالان صنفي با بيان اينكه '' در حكومت هاي استبدادي از اينكه يك سنگي به داخل حوض بيفتد وحشت دارند ؛ از اين موج كوچك مي ترسند كه تبديل به امواج سهمگين بشود'' ، و با تاكيد بر اينكه '' ما اعتراض مي كنيم، پس ما هستيم''، گفت : ''هر آن خطر اين وجود دارد كه يك انفجار ملي صورت بگيرد!''


گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

۱۳۹۶ مرداد ۱۵, یکشنبه

زندان يا اخراج پاسخ مسئولان به مطالبات برحق كارگران نيشكر هفت تپه!

يكي از شهروندان در شهرستان شوش در گفتگو با راديو ندا پيرامون روزگار سياه كارگران نيشكر هفت تپه با بيان اينكه '' هيچكس به فكر كارگران نيست ''، گفت : '' اگر ادعاي حق [و حقوق] خودت را بكني يا زندان مي شوي يا اخراج! ''. حقايق تلخي كه بايد شنيد و از كارگران به هر طريق ممكن حمايت كرد.

 

گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

۱۳۹۶ مرداد ۱۳, جمعه

واكنش كنشگران به بيگارورزي دولت در قالب '' طرح كارورزي''

محمد حسن پوره، فعال صنفي معلمان، در گفتگو با راديو ندا پيرامون ''طرح كارورزي'' دولت با بيان اينكه اين طرح ضداشتغال و ماهيتا ً بحران زاست ، گفت : '' ماهيت طرح فقط تامين نيروي كار مفت و مجاني براي دستگاه ها و نهادهاي خاص [حكومتيان] و بيگاري كشيدن مفت و مجاني از نيروي كار تحصيل كرده است! ''


گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

۱۳۹۶ مرداد ۱۲, پنجشنبه

اعتصاب و اعتراض كارگران نيشكر هفت تپه ، بي اعتنائي مسئولان

گفت و گوي راديو ندا با يكي از شهروندان در شهرستان شوش پيرامون وضعيت كارگران نيشكر هفت تپه و اعتصاب و اعتراض آن ها؛ و حقايقي تلخ از روزگار سياه كارگران و بيكاران منطقه و بي اعتنائي مسئولان، از زبان اين شهروند.

 

گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير