۱۳۹۶ اردیبهشت ۳, یکشنبه

'' انتخابات '' رياست جمهوري در نظام ولائي؛ در گفتگو با شهروندان در ايران

يكي از شهروند كارشناسان در گفتگو با راديو ندا با اشاره به '' نهايت لودگي و مسخره بازي'' در ثبت نام كانديداهاي رياست جمهوري و با بيان اينكه '' شوراي نگهبان به اهرم قدرت در دست دستگاه رهبري تبديل شده است ''، گفت : '' [ كانديداهاي رياست جمهوري] غير از همراهي با حاكميت و خيانت به مردم كار ديگري نكرده اند!'' و افزود :'' چرا بايد مردم به اينها راي بدهند؟''

 

گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر