۱۳۹۵ اسفند ۵, پنجشنبه

حقايقي تكان دهنده از وضعيت كارگران قند ممسني از زبان يكي از كارگران

گفت و گوي راديو ندا با يكي از كارگران قند ممسني كه 36 ماه حقوق معوقه طلب دارد. و حقايق تلخ و تكان دهنده از وضعيت كارگراني كه حتي نان خالي را نسيه مي خرند؛ و نقش '' سلطان شكر ايران'' در خانه خرابي كارگران.

 

گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

۱۳۹۵ بهمن ۲۸, پنجشنبه

اعتراضات مردم شهرهاي شادگان ، رامشير ، اهواز در خوزستان

يوسف عزيزي بني طرف ، نويسنده و پژوهشگر، در گفتگو با راديو ندا با اشاره به زمينه هاي اعتراضات مردم شهرهاي شادگان، رامشير، اهواز و فراخوان جوانان دزفول به اعتصاب و اعتراض سراسري، گفت : '' استان خوزستان مثل يك بمب آماده انفجار است!''

 

گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

۱۳۹۵ بهمن ۱۸, دوشنبه