۱۳۹۵ آبان ۱۶, یکشنبه

فراخوان جهاني اتحاديه معلمان بريتانيا براي آزادي اسماعيل عبدي

ستار رحماني، عضو اتحاديه اساتيد دانشگاه ها و كالج هاي بريتانيا، در گفتگو با راديو ندا با اشاره به فراخوان جهاني اتحاديه معلمان بريتانيا و كمپين اتحاديه هاي مختلف '' آموزش بين الملل '' براي آزادي اسماعيل عبدي، گفت : '' فعالين اتحاديه ها نمي گذارند عبدي، بهشتي، باغاني و ديگر فعالين معلمين تنها بمانند!''هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر