۱۳۹۵ مرداد ۱۰, یکشنبه

اعتراضات مردم آذربايجان به توهين ها ، در گفتگو با شهروندان اروميه

گفت و گوي راديو ندا با تني چند از شهروندان در اروميه پيرامون اعتراضات مردم شهرهاي مختلف آذربايجان به توهين روزنامه '' طرح نو '' به هموطنان ترك ؛ و نقطه نظرات شنيدني آنها. يكي از شهروندان گفت : '' همه ما ايراني هستيم؛ اين مهم است. مهم نيست  كه به چه زباني صحبت مي كنيم!''


۱۳۹۵ مرداد ۸, جمعه

برنامه ماهواره اي راديو ندا در روز جمعه 8 مرداد 1395

برنامه ماهواره اي راديو ندا در روز جمعه 8 مراد 1395 با مجموعه اي از : بيانيه كانون نويسندگان ايران در اعتراض به جلوگيري از برگزاري مراسم سالگرد درگذشت احمد شاملو ، گفتگو با رضا خندان ( مهابادي ) پيرامون برگزاري مراسم شانزدهمين سالگرد درگذشت شاعر بزرگ آزادي و گفتگو با دكتر محمود اميري مقدم پيرامون موج اعدام هاي دسته جمعي.


۱۳۹۵ مرداد ۳, یکشنبه

متن و حاشيه برگزاري مراسم سالگرد شاملو، در گفتگو با رضا خندان

رضا خندان ( مهابادي )، عضو كانون نويسندگان ايران، در گفتگو با راديو ندا از متن و حاشيه برگزاري مراسم شانزدهمين سالگرد درگذشت احمد شاملو شاعر بزرگ آزادي در گورستان امامزاده طاهر كرج  مي گويد.


۱۳۹۵ مرداد ۱, جمعه

موج جديد اعدام ها در ايران با اعدام دهها زنداني فقط درعرض دو هفته

دكتر محمود اميري مقدم، سخنگوي سازمان حقوق بشر ايران، در گفتگو با راديو ندا با اشاره به اعدام حداقل 40 نفر در زندان هاي ايران در دو هفته گذشته، با بيان اينكه ''هدف اين اعدام ها ايجاد رعب و وحشت در جامعه است ''، گفت : '' براي لغو مجازات غير انساني اعدام ما نياز به يك قانون اساسي جديد و يك نظام جديد داريم'' و افزود : '' ما ( مردم ايران) اين توان را داريم كه تغيير ايجاد كنيم! ''


۱۳۹۵ تیر ۱۷, پنجشنبه

۱۳۹۵ تیر ۱۱, جمعه

اولين گفتگوي راديو ندا با جعفر عظيم زاده بعد از 64 روز اعتصاب غذا

جعفر عظيم زاده، فعال كارگري كه بعد از 64 روز اعتصاب غذا به مرخصي فرستاده شده ، در گفتگو با راديو ندا با بيان اينكه '' جنبش تازه در آغاز راه است '' ، گفت : '' من افتخار مي كنم كه جزو كوچكي از يك جنبش بزرگ هستم! ''