۱۳۹۵ فروردین ۱۴, شنبه

فعاليت كنشگران كارزار لغو مجازات اعدام ( لگام ) در سرزمين چوبه دار !

عليرضا جباري، از كنشگران كارزار لغو گام به گام مجازات اعدام ( لگام ) در گفتگو با راديو ندا از يك سال فعاليت كنشگران كارزار لگام عليه مجازات ضد انساني اعدام در جمهوري اسلامي ايران مي گويد.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر