۱۳۹۴ مرداد ۲۳, جمعه

دفاعيات محمود صالحي از فعاليت هاي كارگري خود در دادگاه سنندج

محمود صالحي، فعال كارگري نام آشنا كه كليه هايش را در زندان از دست داد و هم اكنون دوبار در هفته همودياليز مي شود، در گفتگو با راديو ندا با اشاره  به رد اتهامات واهي و دفاع از فعاليت هايش بعنوان يك كارگر آگاه در دادگاه سنندج ، بار ديگر بر ايجاد تشكل سراسري كارگران بعنوان ابزاري براي مبارزه تاكيد كرد.

 

گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر