۱۳۹۴ اردیبهشت ۸, سه‌شنبه

راديو ندا: تجمع اعتراضي گروهي از كارگران و معلمان بازنشسته در مقابل مجلس و بازداشت هاي گسترده

گفتگوي راديو ندا با شاپور احساني راد، نماينده اخراجي كارگران پروفيل ساوه ، پيرامون تجمع اعتراضي گروهي از كارگران  به مناسبت اول ماه مه ، روز جهاني كارگر، در مقابل مجلس به همراه معلمان بازنشسته با شعار: كارگر زنداني - معلم زنداني، آزاد بايد گردد! اين فعال كارگري اعلام كرد كه خبرها حاكي از بازداشت محمود صالحي و شماري از فعالين كارگري است.

 

گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

۱۳۹۴ اردیبهشت ۲, چهارشنبه

گفتگوي راديو ندا با احمد پوري پيرامون فاجعه غرق شدن پناهجويان در درياي مديترانه - قسمت دوم

احمد پوري، فعال سياسي و مدافع حقوق پناهجويان و مهاجران '' غير قانوني '' مقيم هلند، در بخش دوم گفتگو با راديو ندا با اشاره به دلايل مهاجرت با وجود همه مخاطرات ، گفت : '' سياست اتحاديه اروپا اعلان جنگ به پناهجويان است !''

 

  گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير 

  گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير 

۱۳۹۴ اردیبهشت ۱, سه‌شنبه

۱۳۹۴ فروردین ۲۹, شنبه

راديو ندا : اعدام 43 نفر در طي سه روز و نگراني از اعدام هاي بيشتر

دكتر محمود اميري مقدم ، سخنگوي سازمان حقوق بشر ايران ، در گفتگو با راديو ندا با اعلام خبر موثق اعدام 43 نفر در طي سه روز، و ابراز نگراني از اعدام هاي بيشتر در هفته هاي آينده ، گفت : '' رهبر جمهوري اسلامي مسئول اصلي اعدام هاست !''


گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

۱۳۹۴ فروردین ۲۵, سه‌شنبه

راديو ندا : عزم جزم كارگران ايران براي برگزاري روز جهاني كارگر

شاپور احساني راد، نماينده اخراجي كارگران پروفيل ساوه و عضو هيئت مديره اتحاديه آزاد كارگران ايران، در گفتگو با راديو ندا با اشاره به اعتصاب كارگران لوله و نورد صفا ، و با بيان اينكه ما كارگران كار مي خواهيم، آزادي مي خواهيم ، مسكن و امنيت كاري مي خواهيم ؛ كارگران حق دارند تشكل و روزنامه خودشان را داشته باشند، گفت : '' روز جهاني كارگر ( 11 ارديبهشت ) ما به خيابان خواهيم آمد و به تمام قوانين ضد كارگري و تمام حقوق هاي پايمال شده مان اعتراض خواهيم كرد! ''

 

گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

۱۳۹۴ فروردین ۲۳, یکشنبه

راديو ندا : حضور پرشور فرهنگيان در تجمع اعتراضي در شهرهاي مختلف

پيروز نامي، يكي از فرهنگيان اهواز، در گفتگو با راديو ندا با اشاره به حضور پرشور فرهنگيان در تجمع اعتراضي فرهنگيان در شهرهاي اهواز، بهبهان ، خرمشهر، انديمشك ، اميديه ، گفت : '' ما عقب نمي نشينيم. ما تا به خواسته هاي مان نرسيم تجمع اعتراضي را ادامه ميدهيم! ''

 

 

گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير 

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير 

۱۳۹۴ فروردین ۲۲, شنبه

گفتگوي راديو ندا با گيتي پورفاضل پيرامون تبعيض جنسيتي در ايران

گيتي پورفاضل، وكيل خانواده زنده ياد ستار بهشتي، در گفتگو با راديو ندا با اشاره به تبعيض جنسيتي در جمهوري اسلامي ايران و با بيان اينكه '' مردم ايران بسيار جلوتر از حاكميت هستند ''،  گفت : '' يك تحول عميقي در زير بناي جامعه جريان دارد كه اين جريان را زن ها بوجود آورده اند ؛ البته با  كمك مردان روشنفكر. ''

 

 

گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير 

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير 

۱۳۹۴ فروردین ۱۸, سه‌شنبه

راديو ندا : گريه پدر دردمند براي فرزند زنداني و استمداد از تمام آزاديخواهان

رحمان ابراهيم زاده ، پدر بهنام ابراهيم زاده فعال كارگري زنداني ، در گفتگو با راديو ندا با اشاره به وضعيت جسمي نگران كننده فرزند دربندش ، با بغض و گريه گفت : '' از تمام آزاديخواهان دنيا تقاضا دارم به داد من برسند! ''

 

گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

۱۳۹۴ فروردین ۱۳, پنجشنبه

۱۳۹۴ فروردین ۱۲, چهارشنبه

گفتگوي راديو ندا با دكتر محمد ملكي پيرامون مناقشه و مذاكرات هسته اي

دكتر محمد ملكي ، چهره نام آشنا ، در گفتگو با راديو ندا با بيان اينكه با وجود توافق هسته اي '' گشايشي در وضعيت اقتصادي توده مردم بوجود نمي آيد ''، گفت : '' بقدري فشار و ناراحتي بر مردم وارد شده است كه دلشان مي خواهد مسئله (هسته اي) فيصله پيدا كند و اين نكبت [هسته اي] پاك بشود!''


 

گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير