۱۳۹۳ فروردین ۱۵, جمعه

كارخانه ؛ مجله كارگري هفتگي راديو ندا - برنامه سي ام

سي امين برنامه كارخانه، مجله كارگري راديو ندا شامل اين قسمت هاست :

1 - مرور اخبار كارگري هفتگي ايران و جهان

2 - اعتصاب غذاي شاهرخ زماني، در گفتگو با محمد اشرفي سخنگوي كميته حمايت از شاهرخ زماني

3 -بازخواني رمان كارگري '' نينا '' -قسمت يازدهمگوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر