۱۳۹۳ اردیبهشت ۷, یکشنبه

راديو ندا: تعقيب كيفري متهمان سازمان تامين اجتماعي از سوي وكيل كارگران

خليل بهراميان، وكيل كارگران شاكي از سازمان تامين اجتماعي، در گفتگو با راديو ندا با بيان اينكه '' در بعد اجتماعي و اقتصادي در سازمان تامين اجتماعي چپاول شده است '' گفت : '' كساني كه از زمان انقلاب نسبت به سازمان تامين اجتماعي تعرض مالي كرده اند همه مورد تعقيب موكلين من هستند كه به من وكالت داده اند.'' اين وكيل شريف همچنين افزود:'' اميدوارم زندانيان دربند آزاد بشوند و كساني كه مجرمين واقعي هستند و كشور را چپاول كرده اند به سزاي اعمالشان برسند!''


گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير 

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير 

۱۳۹۳ اردیبهشت ۵, جمعه

كارخانه ؛ مجله كارگري هفتگي راديو ندا - برنامه سي و سوم

سي و سومين برنامه كارخانه، مجله كارگري هفتگي راديو ندا شامل اين قسمت هاست : 

1 - اخبار كارگري  ايران و جهان

2- گفتگو با مهدي توپچي، مسئول كميسيون روابط عمومي كانون مدافعان حقوق كارگر، بمناسبت روز جهاني كارگر

3- بازخواني رمان كارگري '' نينا '' - قسمت سيزدهمگوش كردن فايل صوتي با مديا پلير 

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير


۱۳۹۳ اردیبهشت ۱, دوشنبه

راديو ندا : حمله وحشيانه به زندانيان سياسي ، در گفتگو با كامبيز غفوري

كامبيز غفوري، روزنامه نگار و تحليلگر مسايل سياسي، در گفتگو با راديو ندا با بيان اينكه حاكميت جمهوري اسلامي نمي تواند بدون سركوب حيات خودش را پيش ببرد، گفت : ''رژيم با حمله به زندانيان سياسي مي خواهد پيام بدهد كه مشت آهنين من بخصوص بر سر كساني كه مخالف سياست هاي دولت جديد هستند برقرار است!''


گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

۱۳۹۳ فروردین ۲۹, جمعه

راديو ندا: يورش وحشيانه به زندانيان سياسي بند350 زندان اوين

سام محمودي سرابي، روزنامه نگار و از زندانيان سياسي سابق، در گفتگو با راديو ندا با اشاره به سخنان مشاور حسن روحاني مبني بر اينكه '' سياست آقاي روحاني چپ زدائي است ''، گفت : '' در اين يورش وحشيانه به زندانيان سياسي، متهم اصلي دولت و حاكميت است.''

گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

كارخانه ؛ مجله كارگري راديو ندا - برنامه سي و دوم

سي و دومين برنامه كارخانه، مجله كارگري هفتگي راديو ندا شامل اين قسمت هاست:

1 - اخبار كارگري ايران و جهان

2 - گفتگو با ستار رحماني از اتحاد بين اللملي در حمايت از كارگران در ايران بمناسبت اول ماه مه

 

 

گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

۱۳۹۳ فروردین ۲۲, جمعه

كارخانه ؛ مجله كارگري راديو ندا - برنامه سي و يكم

سي و يكمين برنامه كارخانه ، مجله كارگري هفتگي راديو ندا شامل اين قسمت هاست :

1 - اخبار كارگري ايران و جهان

2 - كمپين بين المللي حمايت از شاهرخ زماني

3- بازخواني رمان كارگري '' نينا '' - قسمت دوازدهم

 

گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

ريتم ؛ برنامه ديگري از راديو ندا - برنامه اول

شاديار عمراني از راديو ندا با برنامه '' ريتم '' همراه با خوانندگان، آهنگسازان، ترانه سرايان، نوازندگان و شاعران ميهمان خانه هاي شماست.

  

 

گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير 

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير 

۱۳۹۳ فروردین ۱۸, دوشنبه

راديو ندا: پاسخ مسئولين زندان قزلحصار در باره اعتصاب غذا شاهرخ زماني

يكي از مسئولين حفاظت اطلاعات زندان قزلحصار در پاسخ پيگيري گزارشگر راديو ندا از وضعيت شاهرخ زماني ضمن تائيد اعتصاب غذاي وي براي بازگشت به بين زندانيان سياسي در زندان گوهردشت، گفت : '' مقامات قضائي تصميم مي گيرند و اصلا ً ربطي به زندان ندارد. مقام قضائي به ما دستور بدهند ما جابجايش مي كنيم.''


گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

۱۳۹۳ فروردین ۱۷, یکشنبه

۱۳۹۳ فروردین ۱۵, جمعه

كارخانه ؛ مجله كارگري هفتگي راديو ندا - برنامه سي ام

سي امين برنامه كارخانه، مجله كارگري راديو ندا شامل اين قسمت هاست :

1 - مرور اخبار كارگري هفتگي ايران و جهان

2 - اعتصاب غذاي شاهرخ زماني، در گفتگو با محمد اشرفي سخنگوي كميته حمايت از شاهرخ زماني

3 -بازخواني رمان كارگري '' نينا '' -قسمت يازدهمگوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير