۱۳۹۳ فروردین ۳, یکشنبه

راديو ندا : شادباش نوروزي و آرزوهاي بهارانه علي نجاتي

علي نجاتي، عضو هيئت مديره سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه، در گفتگو با راديو ندا با تبريك و شادباش نوروزي و با اشاره به وضعيت كارگران زنداني، گفت : '' باشد كه طبقه كارگر در سال جديد با اتكاء به نيروي خود و با اتحاد و همبستگي طبقاتي خود به مبارزه براي يك زندگي توام با آسايش و آرامش، براي ايجاد تشكل هاي مستقل خود، براي دست يابي به مطالبات برحق خود بپردازد و از هيچ كوششي دريغ نكند.''


گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر