۱۳۹۲ مهر ۱۳, شنبه

راديوندا: لايحه اصلاحيه قانون تامين اجتماعي، در گفتگو با نيما امام جمعه

نيما امام جمعه، حقوق دان، در گفتگو با راديو ندا با ضد بشري خواندن اصلاحيه قانون تامين اجتماعي، گفت: '' كساني كه اين اصلاحيه را نوشته اند ميخواهند دولت تعهداتش را به سازمان تامين اجتماعي منتقل كند و در جريان اين امر ديگر سازمان تامين اجتماعي از بودجه عمومي بهره مند نخواهد بود بلكه اموالي كه متعلق به ملت است را به حراج خواهد گذاشت!'' اين حقوق دان افزود: '' مطابق اصل 29 قانون اساسي دولت موظف است آحاد ملت را برخوردار از تامين اجتماعي بكند.''


گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پليرهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر