۱۳۹۲ مهر ۵, جمعه

۱۳۹۲ مهر ۴, پنجشنبه

گفتگوي راديو ندا با شهروندان در ايران در مورد سخنراني اوباما و روحاني در سازمان ملل

يكي از شهروندان در ايران در گفتگو با راديو ندا با اشاره به وضعيت معيشتي بسيار سخت مردم و با بيان اينكه '' انرژي هسته اي اصلا ً لازم نيست ''، گفت: '' همه راضي هستند [ جمهوري اسلامي و امريكا ] آشتي بكنند، تحريم ها برداشته شود تا مردم يك ذره نفس بكشند! '' شهروند ديگري با اشاره به هزينه هاي درماني كمرشكن گفت: '' افكار عمومي در ايران مسايل را رصد مي كنند. مردم را دست كم نگيرند؛ مرد متوجه هستند و مي فهمند!''


گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

۱۳۹۲ مهر ۱, دوشنبه

راديو ندا: بازگشائي مدارس و مشكلات مردم، درگفتگو با شهروندان

گفتگوي راديو ندا با شهروندان در ايران در مورد بازگشائي مدارس و مشكلات مردم. يكي از شهروندان با اشاره به افزايش دو برابري قيمت  لوازم التحرير نسبت به پارسال، گفت: '' دو شيفت كار مي كنم ولي بازهشت مان گرو نه مان است. ديگه بريده ام! خداوند انشالله ريشه ظلم را بكند تا مردم راحت زندگي كنند.''


گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

                                  گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

۱۳۹۲ شهریور ۲۹, جمعه

كارخانه ؛ مجله كارگري هفتگي راديو ندا - برنامه پنجم

پنجمين برنامه كارخانه، مجله كارگري راديو ندا شامل اين قسمت هاست : 

1- اخبار كارگري هفته

2- بررسي ريزش معدن در سمنگان افغانستان

3- بازخواني نامه رضا شهابي از زندان اوين، بمناسبت اول مهر و بازگشائي مدارس

 

گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي باريل پلير

۱۳۹۲ شهریور ۲۸, پنجشنبه

راديو ندا: موفقيت دوستداران محيط زيست در كوه شاه كرمان، در گفتگو با محمد درويش

محمد درويش، پژوهشگر و فعال محيط زيست، در گفتگو با راديو ندا با بيان اينكه كه اگر فعاليت معدني در كوه شاه متوقف نمي شد نه تنها به ضرر محيط زيست بود بلكه به ضرر معيشت پايدار مردم هم بود، گفت: '' هرجا كه مردم آگاه بودند، همراه بودند و توانستند از محيط زيست خودشان دفاع بكنند! '' اين فعال محيط زيست در مورد بحران درياچه اروميه نير گفت: '' ريشه بحران درياچه اروميه يك ريشه انساني است نه يك ريشه طبيعي و اقليمي.''

 گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير 

۱۳۹۲ شهریور ۲۲, جمعه

چهارمين برنامه كارخانه، مجله كارگري هفتگي راديو ندا

چهارمين برنامه كارخانه، مجله كارگري هفتگي راديو ندا شامل اين قسمت هاست :

1- اخبار كارگري هفته

2 -بررسي نظام استاد - شاگردي

3- بازخواني نوشته اي از محمود صالحي، فعال كارگري

 


گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

۱۳۹۲ شهریور ۱۵, جمعه

سومين برنامه كارخانه، مجله كارگري هفتگي راديو ندا


سومين برنامه كارخانه، مجله كارگري راديو ندا، شامل اين قسمت هاست:

1- اخبار كارگري هفته

2- نگاهي به اعتصاب كارگران معدن طلاي آفريقاي جنوبي

3- بازخواني نوشته رضا شهابي، كارگر زندانيگوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

۱۳۹۲ شهریور ۱۴, پنجشنبه

راديو ندا: فاجعه انساني در سوريه و خطر حمله نظامي امريكا، در گفتگو با شاديارعمراني

شاديار عمراني، روزنامه نگار و فعال سياسي، در گفتگو با راديو ندا با بيان اينكه '' كميته هماهنگي ملي براي تغييرات دموكراتيك '' جبهه سوم در سوريه و صداي انقلاب مردم سوريه است، به نقل از حسن عبدالعظيم رهبر كميته هماهنگي ملي سوريه گفت: '' جنگي كه در سوريه رخ داده تنها هدفش تقويت اسرائيل و صهيونيسم در منطقه بوده ! ''

 

 

گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

۱۳۹۲ شهریور ۱۱, دوشنبه

راديو ندا: دولت روحاني و چشم انداز جمهوري اسلامي ، در گفتگو با بهرام رحيمي

بهرام رحيمي، فعال حقوق كودك، در گفتگو با راديو ندا گفت: '' رژيم سياسي ايران كاملا ً بي آينده شده است. از منظر تربيتي رژيم جمهوري اسلامي ايران كاملا ً شكست خورده و كاملا ً فرو پاشيده است !''

 

گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير 

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير