۱۳۹۲ مرداد ۱۳, یکشنبه

راديوندا: حقايق تكان دهنده از غرق شدن 14 زن و كودك در سد كارون

گفتگوي راديو ندا با يكي از شهروندان دهدز در باره واقعه ناگوارغرق شدن 14 زن و كودك در درياچه سد كارون 3. اين شهروند با بيان اينكه '' اگر پلي يا راه و جاده اي بود اين اتفاق نمي افتاد '' و با اشاره به محروميت هاي زياد دهدز، گفت : '' چرا سدي كه ساخته اند هيج تاثيري در[بهبود] زندگي مردم نداشته؟ چرا اين همه آب در اطراف شهرمان هست بايد آبمان قطع بشود؟ چرا نبايد ما آب داشته باشيم؟ چرا برقمان بايد قطع بشود و مردم از گرما بميرند؟''

 

گوش كردن با مديا پلير 

گوش كردن با ريل پليرهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر