۱۳۹۲ تیر ۸, شنبه

گزارش راديو ندا از تظاهرات ايستاده در اعتراض به مرگ افشين اسانلو

گزارش راديو ندا از تظاهرات ايستاده در پاريس براي اعتراض به مرگ افشين اسانلو و اعتراض به ادامه سركوب و شكنجه در ايران، در گفتگو با بهروز فراهاني از همبستگي سوسياليستي با كارگران ايران - فرانسه و عليرضا نوائي از اتحاد بين المللي در حمايت از كارگران در ايران - پاريس

 

گوش كردن با مديا پلير

گوش كردن با ريل پلير

گزارش حضوري بهرنگ زندي از پناهجويان اعتصابي در آنكارا - تركيه

يكي از پناهجويان اعتصابي كه مادر يك كودك 2.5 ساله است در گفتگو با راديو ندا گفت: ‹‹ صداي مظلومانه ما را به جهانيان برسانيد بلكه كسي پيدا شود و دست نجاتي به طرف ما دراز كند!››

 

گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي  با ريل پلير

۱۳۹۲ تیر ۷, جمعه

راديو ندا: اعتراضات مردم به تخريب باغ گياه شناسي در نوشهر

گفتگوي راديو ندا با شهروندان نوشهر در مورد اعتراضات مردم براي جلوگيري از تخريب باغ گياه شناسي شمال كشور. يكي از شهروندان با اشاره به قدمت طولاني اين باغ، به راديو ندا گفت : ‹‹ بايد جلوي اين اقدام وحشتناك ( تخريب باغ ) گرفته شود! ››

 

گوش كردن با مديا پلير 

 گوش كردن با ريل پلير


۱۳۹۲ تیر ۵, چهارشنبه

راديوندا: تحصن اعتراضي پناهجويان ايراني درمقابل دفتر كميسارياي عالي پناهندگان در دهلي

خانم فريبا، يكي از پناهجويان متحصن در دهلي، در گفتگو با راديو ندا با اشاره به وضعيت نابسامان پناهجويان در هند، گفت : ‹‹ ما را حمايت كنيد و صداي ما را به گوش سازمان هاي مربوطه برسانيد!›› 

 

گوش كردن با مديا پلير

گوش كردن با ريل پلير

۱۳۹۲ تیر ۲, یکشنبه

گفتگوي راديو ندا با علي نجاتي درمورد محاكمه همسرش و دولت '' تدبير و اميد'' حسن روحاني

علي نجاتي،عضو هيئت مديره سنديكاي  كارگران نيشكر هفت تپه، در گفتگو با راديو ندا با اشاره به محاكمه مجددهمسرش، شهناز سگوند، بخاطر اطلاع رساني، گفت : ‹‹ امروز دنيا دنياي ارتباطات است و هركس يك خبرنگار است؛ يك خبرنگار مردمي. و اينها ( مسئولين قضائي) سر قبري كه مرده نيست دارند گريه مي كنند!››. اين فعال كارگري در مورد آمدن حسن روحاني با كليد با بيان اينكه ‹‹ تجربه اين سالها ثابت كرده كه هيچ قدمي از سوي دولت براي كارگران، براي انسان هاي زحمتكش برداشته نشده است ›› خاطرنشان شد: ‹‹ كارگران بايد در برابر نا عدالتي و نا برابري بايستند و مطالبات به حق خودشان را كه يكي از آنها داشتن تشكل است، بگيرند. و اين تنها با اتحاد و همبستگي تمام كارگران در تمام سطوح كاري ممكن است!›› 

گوش كردن فايل با مديا پلير 

گوش كردن فايل با ريل پلير 


۱۳۹۲ خرداد ۳۱, جمعه

راديو ندا : اعتصاب غذاي نامحدود يوسف خيرخواهي، پناهجوي ايراني در تركيه

يوسف خيرخواهي، فعال سياسي، با وجود اينكه دو سال است در يو .ان تركيه بعنوان پناهنده سياسي پذيرفته شده است ولي از انتقال وي به كشور ثالث سر باز ميزنند. او در اعتراض به اين بلاتكليفي در مقابل دفتر يو .ان تركيه دست به اعتصاب غذاي نامحدود زده است. او را حمايت كنيم !

گوش كردن با مديا پلير 

گوش كردن با ريل پلير ۱۳۹۲ خرداد ۲۷, دوشنبه

۱۳۹۲ خرداد ۲۴, جمعه

گزارش راديو ندا از آكسيون اعتراضي در مقابل سفارت جمهوري اسلامي - برلين

حميد نوذري در گزارش از آكسيون اعتراضي در مقابل سفارت جمهوري اسلامي ايران در برلين، به راديو ندا گفت : ‹‹ ما اينجا هستيم تا به 34 سال نقض سيستماتيك حقوق بشر در ايران، 34 سال جنايت و 34 سال نا انتخابات در ايران اعتراض بكنيم !››

 

گوش كردن با مديا پلير 

گوش كردن با ريل پلير 

۱۳۹۲ خرداد ۱۹, یکشنبه

راديو ندا: مردم و مناظره ( شو) تلويزيوني كانديداهاي رياست جمهوري

يكي از شهروندان درايران در گفتگو با راديو ندا با اشاره به فشار تحريم ها بر مردم و گسترش بيكاري و فقر در جامعه، گفت: ‹‹ زماني كه در مملكت ما حرف اول و آخر را يك نفر ( رهبر) مي زند، من در انتخابات شركت نمي كنم! ››

 

گوش كردن با مديا پلير

گوش كردن با ريل پلير

۱۳۹۲ خرداد ۱۶, پنجشنبه

راديو ندا: اصلاح طلبان و '' انتخابات '' رياست جمهوري در ايران

اصلاح طلبان و '' انتخابات '' رياست جمهوري در ايران؛ ميزگرد راديوئي راديو ندا با حضور حميد مافي، روزنامه نگار، و هژير پلاسچي، فعال سياسي، با پنل گرداني بهرنگ زندي 

گوش كردن با مديا پلير

گوش كردن با ريل پلير

۱۳۹۲ خرداد ۱۲, یکشنبه

گفتگوي راديو ندا با شهروندان شهرستان نقده در مورد كمبود نان

يكي از شهروندان شهرستان نقده در گفتگو با راديو ندا با اشاره به گراني و تورم بي سابقه گفت: ‹‹ هيچكس نمي تواند جلوي اين تورم دوام بياورد؛ بايد يك فكر اساسي كرد!››

گوش كردن با مديا پلير

گوش كردن با ريل پلير