۱۳۹۲ خرداد ۳, جمعه

گفتگوي راديو ندا با منصور اسانلو در مورد '' انتخابات ''

منصور اسانلو در گفتگو با راديو ندا با اشاره به چگونگي ساختار قدرت سيستم حكومتي و ضديت آن هم با طبقه ي كارگر و هم با دموكراسي و آزادي، گفت : ‹‹ كارگران و حقوق بگيران كه اكثريت جامعه را تشكيل ميدهند بايد متشكل بشوند تا بتوانند نيروئي در كف جامعه ايجاد شوند تا به اين سيستم حكومتي حرف خودشان را ديكته كنند.›› 


گوش كردن فايل با مديا پلير

گوش كردن فايل با ريل پلير

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر